lighting solutions

street

Garantujeme splnění všech relevantních parametrů pro každý projekt.
splnění požadovaných světelných parametrů * bezpečnost * energetická úspora * minimalizace světelného znečištění * šetrnost k životnímu prostředí * integrace se systémem řízení * dostupná údržba * kvalita a životnost svítidel

Zajišťujeme komplexní služby ve všech fázích zakázky:
světelný návrh a předběžná kalkulace úspor (zdarma) * pasport veřejného osvětlení * projekt nové světelné soustavy * závazná kalkulace návratnosti * variantní návrhy financování včetně doporučení nejvhodnější varianty  * spolupráce a poradenství při využití dotace * vzorová instalace * zajištění technických podkladů pro výběrové řízení * možnost provedení výměny po etapách bez přerušení provozu komunikací a v návaznosti na obecní rozpočet * možnost splácení z dosažených úspor * záruka a servis

Specializujeme se na realizaci výměn osvětlení s využitím programu na podporu úspor energie EFEKT 2017-2021:
posouzení výhodnosti zdarma * zmapování stávajícího stavu veřejného osvětlení  (pasport) * zpracování generelu * návrh úprav světelné soustavy * energetický audit  * posouzení vhodnosti programu pro konkrétní obec * kalkulace počátečních výdajů a návratnosti * příprava podkladů pro žádost s ohledem na specifikaci způsobilých a nezpůsobilých výdajů * garance splnění parametrů požadovaných programem EFEKT (dosažená úspora, projekt, rozpočet, energetický posudek, pasport a generel, soulad s ČSN) * návrh dalších možností financování * realizace výměny * záruka a servis 

Dokážeme osvětlit všechny typy prostor v obci (veřejné komunikace, náměstí, parky, dětská hřiště, pěší a cyklo stezky, přechody pro chodce, nádvoří a další speciální aplikace)