Kontakt

stolárska výroba
EXX s.r.o.
Karlovarská 1104/14
161 00 Praha 6
+420 770 125 000
info@exx.cz
IČO: 63984261
DIČ: CZ63984261
FB: EXX.design

EXX HOLDING a.s.

IČO: 25773411
DIČ: CZ25773411


Do Holdingovej štruktúry skupiny EXX partí tejto spoločnosti:

EXX s.r.o.

IČO: 63984261
DIČ: CZ63984261


projekcia a realizácia
interiérov a osvetlenie,
stolárska výroba

EXX SK s.r.o.

IČO: 50016458
DIČ: 2120165894


projekcia a realizácia
interiérov a osvetlenie,
stolárska výroba

EXX LED Solutions s.r.o.

IČO: 25535731
DIČ: CZ25535731


modernizácia osvetlenia