interiéry

sport

Garantujeme splnenie všetkých relevantných parametrov pre každý projekt!
splnenie požiadavky na design * garancia funkčnosti, odolnosti a životnosti vybavenia * súlad s technickými normami * kvalitné materiály a produkty * maximálny komfort a bezpečnosť pre zákazníka * splnenie požiadavky na brand design * záruka a servis * šetrnosť k životnému prostrediu

Zaisťujeme komplexné služby vo všetkých fázach zákazky:
projekt interiéru alebo súčinnosť s interiérovým architektom * koordinácia profesií * riadenie harmonogramu * spracovanie výrobnej dokumentácie a DSP * vzorkovanie * realizácia na kľuč * záruka a servis * garancia splnenia technických noriem * splnenie požiadavky na design * možnosť realizácie zákazky bez prerušenia prevádzky objektu

Dokážeme vybaviť všetky typy objektov (fitness centra, telocvične, športové haly, wellness centra, spa, aqua parky, beauty salóny) a všetky typy priestorov v objekte (športové plochy, recepcie, zázemie, reštaurácie a bary, šatne, toalety a sprchy, obchodné priestory atď.)